Powrót “Komornika sądowego” z ransomware Mischa i Petya

Zachęcam do zapoznania sie z moim wpisem na blogu CERT Polska, tym razem o narzędziach (Mischa & Petya) użytych przez powracającego aktora, doskonale znanego polskim użytkownikom jako “Komornik sądowy”.

Zajawka (jest niewinna, w poście znajduje się dużo “mięska” 😉 ):

 W pierwszym tygodniu sierpnia trafiła do nas wiadomość podszywająca się pod zawiadomienie od komornika sądowego o następującej treści:
 
 Nr sprawy EGZ/2035-TR/12C/08/2016
 
 ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU EGZEKUCJI 
 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Piotr Tomaszewski zawiadamia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela:
 
 PKO Bank Polski Spółka Akcyjna 
 ul. Puławska 15 
 02-515 Warszawa 
 którego reprezentuje: Adwokat Agnieszka Marciniak 
 ul. Grunwaldzka 519E/2, 62-064 Plewiska / Poznań
 
 Postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte na podstawie tytułu wykonawczego:
 
 Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 13-07-2016, syg. akt VI Nc-e35886/EZ/16 zaopatrzone w klauzule wykonywalności z dnia 02-08-2016
 
 w którym zasądzono od dłużnika na rzecz wierzyciela:
 
 należność główna: 46 832,61 zł 
 odsetki do 02-08-2016: 1 257,95 zł
 
 W przypadku zwłoki również dalsze odsetki od dnia 03-08.2016 w wysokości 0,75 zł dziennie wraz z należną od nich opłatą egzekucyjną w wysokości 15%
 
 Koszt procesu: 840,00 zł 
 Koszt zastępstwa adwokackiego w egzekucji: 150,00 zł
 
 Do każdej przekazywanej kwoty należy doliczyć opłatę stosunkową w wysokości 15% kwot przekazywanych oraz opłatę za przelew 0,35 zł.
 
 Do powyższych kwot dojdą dalsze koszty egzekucyjne wysokość których zostanie ustalona w miarę dokonywania czynności. W celu uniknięcia dalszych kosztów należy wpłacić całą egzekwowaną należność łącznie z kosztami na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki S.A. I/Oddział Poznań 50 1240 1747 1111 0010 2730 9341 
 Lub bezpośrednio w kancelarii mieszczącej się: ul. Józefa Chociszewskiego 21/6, 60-255 Poznań
 
 Wierzyciel wskazał we wniosku następujące sposoby egzekucji: 
 – rachunków bankowych 
 – nieruchomości 
 – ruchomości 
 – inne wierzytelności
 
 Pobierz oryginał sądowego nakazu zapłaty:
 
 VINc-e35886EZ16.pdf
 
 Pobierz oryginał zawiadomienia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego:
 
 EGZ2035-TR12C082016.pdf 
 W korespondencji oraz przy wpłatach podać sygnaturę EGZ/2035-TR/12C/08/2016 
 Komornik Sądowy 
 Piotr Tomaszewski 
 Pouczenie: Jeżeli podstawę egzekucji stanowi tytuł wykonawczy w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym, komornik poucza dłużnika o treści art. 139 § 1 i 5, art. 168, art. 172, art. 820 § 1 i2 art. 825 pkt 2, a także o treści art. 505 (art. 805 § 1 k.p.c.)
 
 Scenariusz jest oczywisty – mail zawiera załącznik z rzekomymi dokumentami dotyczącymi sprawy opisanej powyżej. Jest to archiwum ZIP, dla uwiarygodnienia umieszczone pod domeną podszywającą się pod kancelarię prawniczą z Poznania. Archiwum zawiera plik o nazwie VINc-e35886EZ16-pdf.pif. Na dzień pisania posta plik jest rozpoznawany tylko przez 7/58 silników antywirusowych w serwisie VirusTotal. 

Zachęcam do zapoznania się z całością wpisu 🙂