\[ \definecolor{data}{RGB}{18,110,213} \definecolor{unknown}{RGB}{217,86,16} \definecolor{learned}{RGB}{175,114,176} \]

Bugs, bugs, bugs...

Bugs everywhere!

Kamil Frankowicz

$whoami

Kamil Frankowicz

 • IT Security Specialist @ CERT.pl
 • Bughunting + analiza podatności
 • Analiza malware + RE
 • Fan fuzzingu i wszelakich przepełnień (stack, heap)
 • Ostatnie 3 miesiące - 72 podatności w różnych projektach open source
 • frankowicz.me

Agenda

 • Wiele podatności różnej klasy
  • Routery SOHO
  • Narzędzia używane przeze mnie na codzień
  • Złośliwe chochliki w Internecie
 • Narzędzia + tips & tricks

Low hanging fruits

Routery SOHO - dosyć duży problem...

Routery SOHO - dosyć duży problem...

Z tym sprzętem od kilku lat wiąże się sporo problemów:

 • Podmiana DNS - 2014 (w PL)
 • Tunelowanie ruchu operacji fraudowych - 2015+
 • Ransomware IoT - 2015+
 • Botnety IoT (Mirai i następcy) - 2016+
 • Brak nacisku na bezpieczeństwo (plaga w branży) i krótki support producenta lub telkomu

Stack buffer overflow - routery UPC

Stack buffer overflow - routery UPC

 • Technicolor TC7200 & Thomson TWG870
 • Wystarczyło ~180 bajtów URI do ataku
 • Urządzenie czyściło swoje logi, wyłączało WiFi oraz ochronę przed IP Floodingiem
 • Dodatkowo brak ochrony przed CSRF umożliwiał zdalny restart routera
 • Znalezione za pomocą fuzzera HTTP z Metasploita
 • Do dzisiaj TWG870 jest podatny (!!!)

Stack buffer overflow - routery UPC

http://192.168.0.1/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dump rejestrów po ataku:

[--- snip! ---]
r16/s0 =41414141 r17/s1 =41414141 r18/s2 =41414141 r19/s3 =41414141
r20/s4 =828070fc r21/s5 =8280ab68 r22/s6 =8280ab38 r23/s7 =00000000
r24/t8 =00000000 r25/t9 =00000000 r26/k0 =41414141 r27/k1 =41414141
r28/gp =817b2e80 r29/sp =8280a8c0 r30/fp =8280ab38 r31/ra =41414141
PC : 0x41414141 error addr: 0x41414140
cause: 0x00000008 status: 0x1000ff03

Stack buffer overflow - routery UPC

Backdoor & other stuff - D-Link DWR

Backdoor & other stuff - D-Link DWR

 • Rodzina urządzeń D-Link DWR oraz inne pracujące pod kontrolą softu firmy Amit Network
 • Konto o nazwie guest bez hasła, za to z uprawnieniami admina :-)
 • Brak ochrony przed atakami CSRF - możliwa zdalna rekonfiguracja urządzenia
 • Ręczne "dłubanie" w IDA - na szczęście binarka httpd była skompilowana z symbolami :-)

PoC - Zmiana DNS za pomocą backdoora

Narzędzia na codzień

Projekty używane w security też mają błędy :-)

Projekty & narzędzia ITSec

 • "Szewc bez butów chodzi"
 • Świetny target - często duża powierzchnia ataku oraz interesujący profit
 • Jeżeli jest ktoś na sali kto przed załadowaniem pliku do IDA Pro \ r2 pomyślał o jakichkolwiek konsekwencjach niech pierwszy rzuci kamień ;-)
 • Temat poruszał j00ru w swojej prezentacji na Secure 2014 - “Ucieczka z Matrixa: (nie)bezpieczna analiza malware”

Yara + AFL

Yara

 • VT: "The pattern matching swiss knife"
 • Idealny cel do fuzzingu:
  • Skomplikowany "codebase" parsera
  • Bardzo szybka (nawet z ASAN)
  • Masa gotowych reguł w Internecie
  • Wykorzystywany przez wiele firm w swoich produktach
 • Łącznie 4 błędy związane z obsługą pamięci

Yara #1 - Integer Underflow

 • Payload: import "\x00"
 • Następstwo nieostrożnej refaktoryzacji
 • Niewłaściwa długość stringa zwracana z funkcji:
YR_API void* yr_hash_table_lookup(
  YR_HASH_TABLE* table,
  const char* key,
  const char* ns)
{
 return yr_hash_table_lookup_raw_key(
   table,
   (void*) key,
   strlen(key),
   ns);
}

Yara #1 - Integer Underflow

 • Bardzo mnie cieszy jak widzę w pętlach "len - 1" :-)
 • Zmienna len = 0
 • Następnie wykorzystywana w pętli poszukującej wartość w tablicy:
uint32_t hash(uint32_t seed, const void* buffer, size_t len)
{
 const uint8_t* b = (uint8_t*) buffer;
 uint32_t result = seed;
 size_t i;

 for (i = len - 1; i > 0; i--)
 {
  result ^= ROTATE_INT32(byte_to_int32[*b], i);
  b++;
 }
}

Yara #2 - Use-After-Free

 • Jako argument funkcji strcmp() uprzednio zwolniony string na heapie
 • Podatności UAF "najłatwiej" znaleźć za pomocą fuzzingu (w tym wypadku AFL + ASAN)
==17551==ERROR: AddressSanitizer: heap-use-after-free on address 0x60200000ed50 
at pc 0x000000425ff6 bp 0x7fff57ebe190 sp 0x7fff57ebd920
READ of size 1 at 0x60200000ed50 thread T0
  #0 0x425ff5 in __interceptor_strcmp /home/development/llvm/3.9.0/final/llvm.src/projects/compiler-rt/lib/asan/../sanitizer_common/sanitizer_common_interceptors.inc:284:3
  #1 0x5a85cf in yr_parser_lookup_loop_variable XYZ/yara/libyara/parser.c:282:9
  #2 0x57536e in yara_yyparse XYZ/yara/libyara/grammar.y:569:25
  #3 0x50c3d0 in yr_lex_parse_rules_file XYZ/yara/libyara/lexer.l:815:3
  #4 0x4f097e in yr_compiler_add_file XYZ/yara/libyara/compiler.c:357:12
  #5 0x4ee0c4 in main XYZ/yara/yara.c:1124:17
  #6 0x7fe78bf2982f in __libc_start_main (/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6+0x2082f)
  #7 0x41a408 in _start (/usr/local/bin/yara+0x41a408)

Yara #2 - Use-After-Free + ASAN

ASAN <3 UAFs

0x60200000ed50 is located 0 bytes inside of 2-byte region [0x60200000ed50,0x60200000ed52)
freed by thread T0 here:
  #0 0x4b88cb in __interceptor_free /home/development/llvm/3.9.0/final/llvm.src/
  projects/compiler-rt/lib/asan/asan_malloc_linux.cc:47:3
  #1 0x580ac8 in yydestruct XYZ/yara/libyara/grammar.y:202:9
  #2 0x50c3d0 in yr_lex_parse_rules_file XYZ/yara/libyara/lexer.l:815:3

previously allocated by thread T0 here:
  #0 0x4a59f6 in __strdup /home/development/llvm/3.9.0/final/llvm.src/projects/
  compiler-rt/lib/asan/asan_interceptors.cc:578:3
  #1 0x4ff501 in yara_yylex XYZ/yara/libyara/lexer.l:438:22
  #2 0x573528 in yara_yyparse XYZ/yara/libyara/grammar.c:1573:16
  #3 0x50c3d0 in yr_lex_parse_rules_file XYZ/yara/libyara/lexer.l:815:3

radare2 (r2)

 • "Opensource'owa IDA w terminalu"
 • W CERT zawsze testujemy "następców" IDA Pro :-)
 • 20+ rozpoznawanych formatów plików (33 zestawy instrukcji CPU)
 • Duży i skomplikowany codebase - ale wolę go bardziej niż Yarę
 • Deweloperzy utrzymują repozytorium z plikami testowymi - niski próg wejścia

radare2 - Use-After-Free

 • Podatna funkcja ustalająca konwencję wywołania funkcji w analizowanej binarce
 • Nieszczęśliwie funkcja jest używana przez wszystkie formaty wejściowe (możliwość triggerowania błędu na wiele sposobów)
 • Crash spowodowany za pomocą skompilowanej klasy Javy (i z takim PoC zgłoszony)
 • Cieszy bardzo szybka reakcja deweloperów: niecałe 24h do załatania błędu

radare2 - Use-After-Free + ASAN

==35187==ERROR: AddressSanitizer: heap-use-after-free on address 0x611000005ce8 
at pc 0x7ff97c5f0585 bp 0x7ffc1c0b2f10 sp 0x7ffc1c0b2f08
READ of size 4 at 0x611000005ce8 thread T0
  #0 0x7ff97c5f0584 in fcn_callconv XYZ/radare2/libr/core/anal.c:2001
  #1 0x7ff97c5f0584 in ?? ??:0
  #2 0x7ff97c5f4b5c in r_core_anal_all XYZ/radare2/libr/core/anal.c:2536
  #3 0x7ff97c5f4b5c in ?? ??:0
  #4 0x7ff97c543480 in cmd_anal_all XYZ/radare2/libr/core/./cmd_anal.c:4503
  #5 0x7ff97c543480 in ?? ??:0
  #6 0x7ff97c50173a in cmd_anal XYZ/radare2/libr/core/./cmd_anal.c:4829
  #7 0x7ff97c50173a in ?? ??:0
  #8 0x7ff97c5e6c6c in r_cmd_call XYZ/radare2/libr/core/cmd_api.c:213
  #9 0x7ff97c5e6c6c in ?? ??:0
  #10 0x7ff97c534810 in r_core_cmd_subst_i XYZ/radare2/libr/core/cmd.c:1960
  #11 0x7ff97c534810 in ?? ??:0
  #12 0x7ff97c4fe4a3 in r_core_cmd_subst XYZ/radare2/libr/core/cmd.c:1311
  #13 0x7ff97c4fe4a3 in ?? ??:0
  #14 0x7ff97c4fb344 in r_core_cmd XYZ/radare2/libr/core/cmd.c:2477
  #15 0x7ff97c4fb344 in ?? ??:0
  #16 0x5587c9eb7566 in main XYZ/radare2/binr/radare2/radare2.c:961
  #17 0x5587c9eb7566 in ?? ??:0
  #18 0x7ff975fcf2b0 in __libc_start_main ??:?
  #19 0x7ff975fcf2b0 in ?? ??:0
  #20 0x5587c9de5889 in _start ??:?
  #21 0x5587c9de5889 in ?? ??:0

W Internetach również mało bezpiecznie

O parserach w dużych projektach

Parsery JS w przeglądarkach

 • Mało doceniany wektor ataku na użytkownika
  • Wyparte przez malwertrising i luki w Flash Player
 • W sieci nie da się żyć bez JS
 • Należy pamiętać, że w pamięci przeglądarki często leżą wrażliwe informacje
 • Sporo problemów w tej kwestii miał ostatnio MS Edge - 10 bugów zgłoszonych przez Project Zero w parserze JS
 • Prewencyjnie polecam uMatrix lub NoScript

Webkit JSCore #1 - Out of bounds read

 • JSON.parse(new Proxy([undefined], {})); wystarczyło do naruszenia pamięci przeglądarki
 • Problem związany z różną wartością (w zależności od kontekstu) zwracaną z funkcji serializującej
 • Następnie wartość ta używana w funkcji konkatenującej stringi = odczyt poza zaalokowaną pamięcią
 • Do znalezienia błędu wykorzystany fuzzer wraz ze słownikiem

Webkit JSCore #1 - Out of bounds read

Subtelne różnice w serializacji (Standard ECMAScript):

 • JSON.stringify({ value: undefined }); -> "{}"
 • JSON.stringify([undefined]); -> "[null]"

Do czasu znalezienia błędu, niestety w tej kwestii brak zgodności ze standardem.

Webkit JSCore #2 - Out of bounds read

 • function test(){return JSON.stringify(new Proxy([00._],{}))==0}(test())
 • Błąd w parserze tokenów przetworzonych przez lexer (analiza leksykalna)
 • Niektóre tokeny słów kluczowych błędnie interpretowane jako "unary tokens"
 • Efekt: Odczyt błędnej ilości pamięci podczas parsowania
 • Również wykorzystany fuzzer wraz ze słownikiem

PCRE2 - Stack Buffer Overflow

 • Używana m.in w Apache, PHP, KDE, Postfix czy Nmapie
 • Przepełnienie następowało po przekazaniu niewłaściwego inputu z wyłączoną walidacją UTF-8
 • Walidację UTF-8 można wyłączyć w payloadzie
 • Bajty niezgodne z UTF-8 powodowały złe obliczenie kopiowanego bufora
if (utf && NOT_FIRSTCU(code[-1])) {
  PCRE2_UCHAR *lastchar = code - 1;
  BACKCHAR(lastchar);
  c = (int)(code - lastchar);        /* Length of UTF character */
  memcpy(utf_units, lastchar, CU2BYTES(c)); /* BADUM TSS! */
  c |= UTF_LENGTH;             /* Flag c as a length */
}

Jak szukać, żeby znaleźć?

Narzędzia oraz protipy

Narzędzia - Fuzzery

Główni gracze:

 • American Fuzzy Loop (AFL)
 • LibFuzzer (LLVM)
 • Hongfuzz
 • CERT-CC Basic Fuzzing Framework
 • Peach Fuzzer Framework (komercyjny)

Narzędzia - Analiza crashy

 • IDA Pro + HexRays
 • Valgrind
 • GDB
  • Exploitable Plugin
 • ASAN, MSAN, UBSAN
 • WinDBG

Narzędzia - Analiza crashy

 • IDA Pro + HexRays
 • Valgrind
 • GDB
  • Exploitable Plugin
 • ASAN, MSAN, UBSAN
 • WinDBG

Tips & tricks #1

 • Mało kodu - code review
 • Dużo kodu - zazwyczaj fuzzing
 • Przypadki testowe - idźmy w "szerokość" a nie ilość
 • Minimalny rozmiar test case'ów
 • Wykorzystajmy poprzednie podatności
 • Wykorzystajmy kolejkę z poprzedniej iteracji fuzzingu

Tips & tricks #2

 • Czasem warto wykorzystać dane testowe z innych programów, jeżeli testujemy podobne komponenty
 • Wykorzystanie ASAN, MSAN, UBSAN
 • Przed przystąpnieniem do analizy zalecam rzucić okiem na bug tracker \ repozytorium i poszukać "zapomnianych" lub najczęściej łatanych komponentów
 • Twitter jest bardzo dobrym źródłem informacji i materiałów o fuzzingu

Tips & tricks #3

 • [AFL] Warto dać szansę i przez pierwsze 48h fuzzować z przełącznikiem "-d" (Quick and Dirty mode)
 • [AFL] Po skończeniu iteracji fuzzingu, ze znalezionymi crashami, dobrym zwyczajem jest minimalizacja crashy i uruchomienie ich w trybie "Crash Exploration" - przełącznik "-C"

Zbiór materiałów dt. fuzzingufrankowicz.me/bsides2016

Web cert.pl
Web frankowicz.me
Mail kamil.frankowicz@cert.pl
Twitter @fumfel